7 października 2018

Czy zakres usługi podlega negocjacjom?

a