Miejsca Obsługi Podróżnych w Polsce

79,00  z vat

Opis

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) to teren wydzielony w pasie drogowym (w bliskim sąsiedztwie drogi), wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym.

MOP-y w Polsce dzielimy są na trzy kategorie:

  • MOP kategorii I – o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii,
  • MOP kategorii II – o funkcji wypoczynkowo-usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 1, oraz w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, punkty informacji turystycznej,
  • MOP kategorii III – o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 2, obiekty noclegowe oraz inne obiekty handlowo-usługowe w zależności od potrzeb.

W ramach usługi zapewniamy:

  • Dostarczenie wykazu (plik xls) 300 MOPów w Polsce z podziałem na:

Dane identyfikacyjne MOPu
Miejscowość
Nr drogi
Kierunek
Łączna liczba miejsc parkingowych oraz podział na miejsca dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
Informacje na temat bezpieczeństwa i wyposażenia parkingów
Dane kontaktowe operatora parkingu

  • Szybki czas realizacji,
  • Przystępne ceny.

Format: xls

Czas realizacji: 1 dzień