Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW

69,00  z vat

Opis

W ramach usługi zapewniamy:

 • Dostarczenie wykazu (plik xls) pomocy publicznej udzielonej przez  NFOŚiGW w 2017 r. z podziałem na:

  • Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta
  • Numer umowy o dofinansowanie
  • Wartość pomocy EDB [zł]
  • Przeznaczenie pomocy
  • „Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej”
 • Szybki czas realizacji,
 • Przystępne ceny.

Format: xls

Czas realizacji: 1 dzień