Produkty regionalne i tradycyjne

69,00  z vat

Opis

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

W ramach usługi zapewniamy:

  • Dostarczenie aktualnego wykazu (plik xls) produktów regionalnych i tradycyjnych z podziałem na:

    • Województwo;
    • Nazwę produktu;
    • Datę wpisu do wykazu.
  • Szybki czas realizacji,
  • Przystępne ceny.

Format: xls

Czas realizacji: 1 dzień