Rejestr produktów zgłoszonych do GIS

Opis

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1, czyli o:

 • preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3,
 • suplementach diety,
 • środkach spożywczych, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006.

W ramach usługi zapewniamy:

 • Dostarczenie aktualnego wykazu produktów (plik xls) zgłoszonych do Generalnego Inspektora Sanitarnego z podziałem na:

  • Nazwę podmiotu leczniczego;
  • Nazwę powszechnie stosowaną;
  • Rodzaj preparatu;
  • Moc;
  • Postać farmaceutyczna;
  • Ważność pozwolenia;
  • Podmiot odpowiedzialny;
  • Opakowanie;
  • Substancje aktywne.
 • Szybki czas realizacji,
 • Przystępne ceny.

Format: xls

Czas realizacji: do ustalenia