Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

59,00  z vat

Opis

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.

Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczoznawca ma prawo do wydawania merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach usługi zapewniamy:

 • Dostarczenie aktualnego wykazu (plik xls) rzeczoznawców MKiDN z podziałem na:

  • Tytuł naukowy;
  • Imię i Nazwisko,
  • Dziedzinę;
  • Specjalizację;
  • Dane kontaktowe.
 • Szybki czas realizacji,
 • Przystępne ceny.

Format: xls

Czas realizacji: 1 dzień