Przygotowujemy wtyczki do WordPress oraz dodatki do Moodle